Հեյ Առնոլդ!

我愛商場。

Առնոլդ (Arnold)
Ջերալդ (Gerald)
Հելգա Պատակի (Helga)
Ֆիբի Հեյերդալ (Phoebe)
Դինո Սպոմոնի (Dino Spumoni)
Գարոլդ Բերման (Harold)
Ռոնդա Վելինգտոն-Լլոյդ (Rhonda)
Յուդժին (Eugene)
Ստինկի Պետերսոն (Stinky)
Նադին (Nadine)
Կյորլի (Curly)
Էդուարդո (Eduardo)
Էրնի Պոտտս (Ernie)
Ռոբերտ Պատակի (Bob Pataki)
Մարիամ Պատակի (Miriam)
Օլգա Պատակի (Olga)

Navigation

To My English Malls Page
To My Russian Malls Page
To My Korean Malls Page
To My Georgian Malls Page
To My Chinese Malls Page
Back to Other Interests
Back to Homepage
Updated Մարտի 10, 2020 թ.